موسسه نوآوری و خلاقیت “ایده یاب”

با هدف به میدان آوردن ایده های نوآورانه  و خلاقانه از دل کنشگران و فعالان زیست محیطی ایران پایه ریزی و بنیان نهاده شده است. از نگاه تیم ایده یاب کنشگران زیست محیطی کشورمان  در گسترش مویرگی ایده های زیست محیطی در سرتاسر کشور آنچنان پویا و کارامد عمل می نمایند که در صورت گسترش ایده پردازی های جدید در این حوزه و حمایت عملیاتی از ایده پردازان می توان فضای نو برای تعالی و تکامل محیط زیست ایران را رقم زد.

رویدادهای ایده یاب

اولین دوره رویداد ایده یاب با هدف قرار دادن فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در عرصه محیط زیست قصد دارد دریچه ای نو از اثر گذاری فعالیت های مردمی در راستای حفاظت فرهنگی و اجتماعی از محیط زیست کشور برای فعالان، سیاست گذاران و سازمان های مردم نهاد به نمایش نهد.

موضوعات فراخوان
۱) ایده هایی برای ایجاد کسب و کارهای فرهنگی و اجتماعی مرتبط با حوزه محیط زیست
۲) ایده هایی برای افرایش مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست (توسعه فضای سبز، پاکبانی از محیط زیست، بازیافت از مبداء و …)
۳) ایده هایی برای ارتقاء حفاظت مردمی از منابع طبیعی کشور( تنوع زیستی، رودخانه و تالاب ها، جنگل و دشت ها و …)
۴) ایده هایی برای اصلاح الگوی مصرف در عرصه های تاثیرگذار بر روی شاخص های زیست محیطی
۵) ایده هایی برای فعال نمودن جوامع روستایی و عشایری در عرصه حفاظت از محیط زیست
۶) ایده هایی برای احیا فرهنگ دینی و بومی ایرانیان در نسبت با محیط زیست و منابع طبیعی کشور
۷) ایده هایی برای اشنایی دانش آموزان با اهمیت و جایگاه محیط زیست
۸) ایده هایی برای ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در نسبت با پاسداشت منابع طبیعی کشور (حفاظت، توسعه، ترویج و گفتمان سازی)
۹) ایده هایی برای جایگزینی بهره برداری های گروه های خاص از منابع طبیعی و محیط زیست کشور
۱۰) ایده هایی برای ارتقا اثر بخشی قوانین و مقررات موجود در حوزه های زیست محیطی
۱۱) ایده هایی برای یهینه سازی ساختارهای متکفل در حوزه های زیست محیطی
۱۲) ایده هایی برای تقویت نظارت دستگاه های رسمی بر منابع و منافع زیست محیطی کشور